Aktuality

Upozornění pro cvičence - v pátek 22.února 2019 se nekoná kruhový trénink pro muže od 20 hod

Upozornění pro cvičence - v úterý, 26.února se nekoná zdravotní cvičení od 17.00 hodin

Tradiční sokolský ples se koná 23.2.2019 v kulturním domě v Senomatech. K tanci i poslechu hraje kapela Luboše Vrábíka. Cena vstupenky 100.- Kč, předprodej vstupenek v pondělí 11.2. a 18.2.2019 od 17.30 do 18.00 hod v kanceláři sokolovny v přízemí. Rezervace vstupenek na tel. 737 224 087

S O U T Ě Ž K E 1 5 0. V Ý R O Č Í VZNIKU TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL RAKOVNÍK

Tělocvičná jednota Sokol Rakovník vyhlašuje pro členy dětských kategorií soutěž ke 150.výročí založení rakovnické sokolské jednoty.

Soutěž se uskuteční ve čtyřech kolech od 15.února do 15. května 2019 . Otázky všech čtyř kol budou zveřejněny na web. stránkách jednoty a na nástěnce v prostorech Sokolovny , vždy k 15. dni v měsíci. Odpovědi vhazujte do schránky TJ Sokol Rakovník ve vstupní hale Sokolovny a to do zveřejnění další otázky , tj. do 15. dne následujícího měsíce . K odpovědi připište jméno , příjmení a příslušnost k oddílu.

Během celé doby soutěže sledujte pozorně nástěnku v Sokolovně. Zveřejňované příspěvky mohou být vodítkem pro vaši správnou odpověď.

Soutěž bude vyhodnocena jednorázově , výsledky zveřejněny v průběhu oslav 150. Výročí vzniku naší jednoty . Vítězové ( první tři v pořadí ) obdrží sportovní balíček.

OTÁZKA č.1 SOUTĚŽE KE 150.VÝROČÍ ZALOŽENÍ Tělocvičné jednoty Rakovník

Znáte jméno služebně nejstaršího starosty rakovnické sokolské jednoty z let 1900 až 1905 a 1908 až 1915 ?
Je po něm pojmenován i sál v prvním patře Sokolovny .

Své odpovědi s uvedením celého vašeho jména a kontaktu ( telefon, email)posílejte emailem na adresu : info@sokolrakovnik.cz, vhazujte do schránky T. J. Sokol Rakovník ve vestibulu rakovnické sokolovny, nebo odevzdávejte cvičitelům.

Sbíráme víčka z pet lahví pro Lynettku, tříletou holčičku s onkologickým onemocněním. Víčka dávejte cvičitelům nebo do sáčků v šatnách. Děkujeme TJ.Sokol Rakovník

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

2835813