Cvičitelé

ŠTEIGEROVÁ Alena, Mgr.

KVALIFIKACE :

cvičitel III.třídy všestrannosti
2016 Osvědčení Odboru všestrannosti ČOS - Kruhový trénink

ZAMĚŘENÍ : cvičení pro ženy

KONTAKT : 736 677 126

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

2720090