Oddíly

11. Věrná garda

Kontakt: Šárka Malá, 739 556 567
Cvičební hodiny : pondělí 18.00 - 19.00, Tyršův sál
Cvičení pro seniory - muže a ženy

Úvodní cvičební hodina 9.9.2013
Úvodní cvičební hodina 9.9.2013

9.9.2013
9.9.2013

9.9.2013
9.9.2013

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

4557657