Oddíly

23. Kruhový trénink pro muže

Hodina pro muže bez rozdílu věku a kondice, každý cvičí podle svých možností. Obsahem hodiny je posilovací část formou kruhového tréninku ( s využitím cvičebního náčiní - malé činky,therabandy, flexibary, medicinbaaly, nebo vlastní váhy těla) dále pak strečink a práce s míčem ( basketbal,volebal, nohejbal, sálová kopaná, házená)
Oddíl zahájil svoji činnost 13.1.2017

Kontakty: J.Helebrant, 737 224 087 , L. Vyhnánek 732 504 825

Cvičební hodiny: pátek 20.00 - 21.00 Tyršův sál

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

4557548