Oddíly

26. Kondiční cvičení pro seniory

Cvičení je zaměřeno hlavně na seniory, ale mohou ho navštěvovat i zájemci z ostatních věkových kategorií. Jedná se o cvičení v pomalém tempu, zaměřené hlavně na protažení a uvolnění všech partii těla a také jejich přiměřené posílení, hodina je přizpůsobená se potřebám a možnostem cvičenců.
Jsou zařazovány cviky zdravotní prvky ze cvičení podle Feldenkreise a z Taiči.

Cvičební hodiny : čtvrtek 9.00 - 10.00 Tyršův sál

Cvičitel: Olga Hynková
Kontakt: 603 737 063

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

4557624