Oddíly

8. Kondiční cvičení

Kontakt : Mgr. Jarmila Helebrantová, 602 162 248, Lenka Hanáková 731 809 049

Cvičební hodiny:
pondělí 18.00 - 19.00, Dům osvěty
čtvrtek 19.00 - 20.00, Tyršův sál

Cvičení pro ženy, muže a dorost

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

4557569