Oddíly

Oddíl otužilců

Dne 15.listopadu byl založen otužilecký oddíl Tělocvičné jednoty Sokol Rakovník. Schůzky – cvičební hodiny ,s důrazem na začátečníky, budou probíhat vždy ve čtvrtek od 15,00 hod se srazem před Sokolovnou. Budou zaměřeny na získávání praktických zkušeností s postupným nabýváním otužilosti . Zájemci se mohou , po dohovoru s vedoucím oddílu , účastnit zimního plavání ve volné přírodě organizovaného každý víkend . Oddíl připravuje v období Vánoc a konce roku společnou akci všech členů TJ Sokol Rakovník praktikujícím zimní plavání. Termín a místo budou zveřejněny předem. Do 20.prosince bude zpracován plán činnosti období oddílu do konce tohoto cvičebního roku.
Případný zájem hlaste i nadále vedoucímu oddílu Mirku Kratochvílovi . Kontakt mob 777 769 500 , e-mail info@sokolrakovnik.cz

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

5667114