Fotogalerie

Výlet na Budeč 21.9.2019

V Ý L E T B U D E Č
Památné místo Budeč se zbytky hradiště , tradičně spojované s památkou knížete Václava. Také jeden z hlavních opěrných bodů Přemyslovců a centrum vzdělanosti . Učil se zde žaltář i pozdější kníže Václav. Jedenáct století starý kostel rotunda sv. Petra a Pavla , v jádru nejstarší kamenná stavba u nás. To byl cíl výletu , který pro své členy i rakovnickou veřejnost připravili na sobotu 21.září rakovničtí Sokolové. Ze Zákolan absolvovali zbytek cesty na hradiště pěšky. Včetně zástupců Věrné gardy jednoty ,mezi nimi i 88 leté Jindřišky Svobodové. Během komentované prohlídky, k překvapení přítomných včetně průvodkyně , zazpíval Václav Sokol , člen pěveckého souboru Václav, píseň Svatý Václave , vévodo Země české . Jeho zpěv v krásné akustice sakristie kostela pouze umocnil sváteční atmosféru výletu.
Výletem rakovničtí Sokolové zahájili oslavy Dne české státnosti , který vyvrcholí 28.září koncertem v hudebním pavilónku Čermákových sadů a také si připomenuli historické souvislosti vzniku názvu Budečská župa sokolská.

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

7688205