Historie

DESKY CTI V RAKOVNICKÉ SOKOLOVNĚ

Dne 26.11.1947 byly ve vestibulu rakovnické sokolovny po obou stranách schodiště odhaleny dvě desky z hnědé leštěné žuly.
Text levé desky začíná slovy:
" Za sokolskou ideu v době okupace 1939 - 1945 položili život bratři " a následuje 9 jmen a " Čest jejich památce ".
Pravá deska má text " Oběti nacismu z řad sokolských 1939 - 1945 ". Uvedeno dalších 15 jmen. Celkem 24 obětí.

Protože desky evidují jen křestní jméno a příjmení, někdo z nás si nedovede vybavit, o koho se jednalo :

PRVNÍ - LEVÁ DESKA
------------------

EDUARD KLICPERA - nar. 1879 v Praze, žák Masaryka, se kterým se stýkal a v r. 1926 ho provázel rakovnickou sokolovnou. Byl profesorem na reálce. Byl zatčen 8.10.1941 jako bývalý starosta sokolské župy Rakovnické. Byl vězněn na Kladně, v Terezíně a Osvětimi, kde 17.3.1942 zemřel.

FRANTIŠEK DIEPOLT - nar. 3.10.1889 v Rakovníku čp. 62, syn Martina Diepolta, obuvníka v Rakovníku a Marie, roz. Koutecké z Rousinova čp. 32. Byl starostou města a funkcionářem Sokola. Zatčen 6.2.1940 a propuštěn. Podruhé zatčen 12.10.1941. Vězněn na Kladně,v Terezíně a Osvětimi, zde 21.6.1942 zemřel.

AUGUSTIN NACHTIGAL - nar. 21.2.1884 v Šanově, syn Václava Nachtigala, rolníka v Šanově 5 a Terezie, roz. Titlbachové ze Šanova 89. Ředitel obecné a měšťanské školy v Čisté. Ruský legionář. Místostarosta sokolské župy Rakovnické a starosta místní jednoty Sokola v Čisté. Zatčen 8.10.1941 a vězněn na Kladně, v Terezíně a v Osvětimi, kde 20.2.1942 zahynul.

JOSEF KLOUČEK starší - nar. 4.4.1909 v Rakovníku jako syn řezníka. Ženatý s Johanou, roz. Proškovou. Od roku 1938 profesor zeměpisu a tělocviku na obchodní akasemii v Rakovníku. Náčelník rakovnického Sokola a v r. 1937 zakladatel tábora Děče. Zatčen 21.3.1940 jako člen ilegální vojenské organizace Obrana národa, vězněn na Kladně,v Terezíně, Gollnově, Drážďanech a Waldheimu, kde 13.4.1943 zemřel na TBC.

EMIL BERÁNEK - podplukovník bývalé Čsl. armády, bytem Rakovník. Zatčen 8.10.1941 jako náčelník sokolské župy Rakovnické, vězněn na Kladně, v Terezíně a Osvětimi, kde 24.2.1942 zahynul.

FRANTIŠEK JANOUŠEK - nar. 15.4.1886 v Onšově, příslušný do Lužné, ruský legionář, ředitel měšťanské školy v Rakovníku, zatčen 8.10.1941 jako vzdělavatel sokolské župy Rakovnické. Vězněn na Kladně, v Terezíně a Osvětimi, kde 18.3.1942 zahynul.

TOMÁŠ PELČÍK - vrchní oficiál Berní správy v Rakovníku. Zatčen 8.10.1941 jako jednatel sokolské župy Rakovnické. Vězněn na Kladně, v Terezíně a Osvětimi, kde 20.7.1943 zahynul.

KAREL DIEPOLT - obchodník obuví v Rakovníku, Husovo nám. 62, zatčen 12.11.1942 jako praporečník sokolské župy Rakovnické. Vězněn na Kladně, v Terezíně a Osvětimi, kde 20.7.1943 zahynul.

JOSEF KLOUČEK mladší - nar. 1910 v Rakovníku, úředník rakovnické spořitelny. Zatčen 30.3.1940 pro ilegální činnost v Obraně národa. Vězněn na Kladně, v Terezíně, Praze, Gollnově, kde 4.11.1943 zemřel.

DRUHÁ - PRAVÁ DESKA
-------------------

Ing. LUDVÍK ČERNÝ - nar. 1.6.1883. Byl zaměstnancem rakovnické Šamotky. Zatčen 11.3.1942. Zemřel 9.8.1943.

ZDENĚK ČERNÝ - nar. 9.9.1925 v Rakovníku, učeň u lahůdkářské firmy Cédl. Zatčen v Heydrichiádě pro schvalování atentátu na Heydricha. Zastřelen na střelnici Krnčí v Kladně 1.6.1942.

ZDENĚK DONDA - nar. 5.8.1921 v Rakovníku. Kapitán in memoriam 312. čel. stíhací letecké perutě v Anglii. Zemřel 31.12.1944 na následky těžkého zranění, které utrpěl při havarii letounu, s nímž se pokusil pouzově přistát za operačního letu v Sevel - Seget v Belgii. Je pohřben na hlavním hřbitově v Bruggách v Belgii.

JOSEF DOUBRAVA - nar. 16.3.1886, prokurista rakovnické Šamotky, zatčen 11.3.1942 gestapem, vězněn na Kladně, v Praze, Cvikově, Altenheimu, zemřel 12.4.1944 ve Wurzenu.

VLADIMÍR DÝCKA JUDr. - nar. 6.8.1897 v Rakovníku. Advokát v Rakovníku, čp. 699. Zatčen 2.6.1942 v Rakovníku pro ilegální držení zbraně. Odsouzen stanným soudem v Praze 4.6.1942 A ZASTŘELEN V Kobylisích.

JAROSLAV EHRLICH - nar. 17.4.1894 v Rakovníku Na Sekyře, ruský legionář, podplukovník generálního štábu v Praze, člen ilegální organizace Obrana národa, bych zadržen při útěku na Ostravsku a jako Žid zařazen do transportu 11.3.1942 Izbica.

MARIE EHRLICHOVÁ - nar. 24.7.1896 v Rakovníku Na Sekyře, sestra předešlého, učitelka klavíru, transportována rovněž 11.3.1942 Izbica.

KAREL KOHLA - nar. 26.4.1901 v Pavlíkově čp. 29, oddaný 12.1.1935 v Rakovníku s Annou, roz. Švarcovou z Rakovníka, úředník ČSD v Rakovníku, 3.3.1945 zemřel následkem postřelení dozorcem.

STANISLAV KREJČÍ - nar. 13.11.1893 v Kolíně, vlakvedoucí ČSD, bydlel v Rakovníku na Zátiší a byl zatčen pro ilegální odbojovou činnost. Zemřel 20.12.1943 v koncentračním táboře Flossenburgu.

FRANTIŠEK KROUPA, Ing. - vedoucí městské plynárny v Rakovníku, zatčen 27.1.1941 pro ileg. odbojovou činnost ve skupině Ing. Kvardy. Vězněn na Kladně, v Praze a Mauthausenu, kde 29.12.1941 zemřel na zápal plic.

ARTUR LEDERER - nar. 1.8.1901, Žid, vězněn z rasových důvodů v Osvětimi, kde 18.12.1943 zemřel.

FRANTIŠEK OPATRNÝ st. - rakovnický městský stavitel a architekt, absolvent rakovnické reálky. Zatčen 20.2.1941 pro ilegální odbojovou činnost ve skupině Ing. Kvardy. Věznen na Kladně a v Mauthausenu, kde 12.12.1941 zemřel.

FRANTIŠEK OPATRNÝ mladší - vysokoškolský student. Zatčen 27.1.1941 pro ilegální odbojovou činnost ve skupině Ing. Kvardy.

RUDOLF CÍFKA - úředník okresní hospodářské záložny v Rakovníku, místostarosta sokolské župy Rakovnické. Zatčen pro účast v ilegální odbojové organizace Obrana národa. Vězněn na Kladně, v Terezíně, Gollnově, Drážďanech a Gräfentoně, odkud se vrátil do Rakovníka v roce 1943.

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

7688386