Oddíly

Kondiční cvičení pro seniory

Cvičení je zaměřeno hlavně na seniory, ale mohou ho navštěvovat i zájemci z ostatních věkových kategorií. Jedná se o cvičení v pomalém tempu, zaměřené hlavně na protažení a uvolnění všech partii těla a také jejich přiměřené posílení, hodina je přizpůsobená se potřebám a možnostem cvičenců.
Jsou zařazovány cviky zdravotní prvky ze cvičení podle Feldenkreise a z Taiči.

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

7688250