Oddíly

Kruhový trénink pro dospělé

Hodina pro muže bez rozdílu věku a kondice, každý cvičí podle svých možností. Obsahem hodiny je posilovací část formou kruhového tréninku ( s využitím cvičebního náčiní - malé činky,therabandy, flexibary, medicinbaaly, nebo vlastní váhy těla) dále pak strečink a práce s míčem ( basketbal,volebal, nohejbal, sálová kopaná, házená)
Oddíl zahájil svoji činnost 13.1.2017

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

7219133