Přečtěte si

HOREČKA SOBOTNÍ NOCI - popis tance

ŘADový diskotékový tanec vhodný na středně rychlou a rychlejší hudbu. Upraveno podle taneční scény z filmu Saturday Night Fever. Doporučená skaldba: NIGHT FEVER - Bee Gees

I.FIGURA / boky, paže /
1. má¨írný stoj rozkročný, váha na LN, přenést váhu na PN se současným krouživým pohybem boků zepředu vpravo a vzad - pokrčit upažmo, pravé úpředloktí svisle vzhůru, levé předloktí svisle dolů
2. přenést váhu na LN se současným krouživým pohybem boků zprava doleva, vyměnit polohu paží
3. - 8. střídavě opakovat doby 1. - 2.
Krouživý pohyb boků začíná pohybem vpřed a je ukončen důrazen vzad. Noha, na které je váha, je propnuta, druhá noha je mírně pokrčená. Předloktí se pohybují obloukem před tělem střídavě vzhůru a dolů, paže souhlasná s vysunutým bokem je nahože, druhá dole ( to je bok vpravo, pravá ruka nahoře, levá ruka dole a naopak )

II.FIGURA / točení /
1. točit o 1/4 otáčky vpravo od PN
2. stále točit vpravo
3. pokračovat v točení doprava o 1/2
4. LN přisunout k PN - tlesknout rukama před tělem
5. - 8. = 1. - 4., ale opačně ( točení vlevo od LN )

III:FIGURA / kik /
1. střih PN vpřed a napříč přes LN ( "KIK" ), mírně nad parketem
"a" PN položit na původní místo, současně zvednout LN
2. LN položit na původní místo
3. 8. opakovat 1. "a" 2.

IV.FIGURA /chůze /
1. PN krok vpřed
2. LN krok vpřed
3. PN krok vpřed
4. LN zkřižmo za PN, snížit těžiště, současně PR vzpažit
5. prudce vzpažit LR, PR zůstává ve vzpažení, LN zůstává zakřížená
6. otočit o 180°vlevo - paže zůstávají ve vzpažení
7. "a" 8. = KIK od PN

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

7219160