Přečtěte si

PRINCEZNA REPUBLIKA - sletová skladba pro seniory, společná pro muže a ženy. Nácvik začne na podzim letošního roku, kontakt pro přihlášení : 739 556 567, nebo email : info@sokolrakovnik.cz

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

7688506