Přečtěte si

Slet 2012 – kontrasty

Jako jedna z členů TJ Sokol Rakovník jsem se letos zúčastnila XV. Všesokolského sletu v Praze u příležitosti 150. výročí založení Sokola. Slet se konal v období od 30. 6. 2012–6. 7. 2012. Cvičila jsem se skladbou „Kontrasty“, jako jediná z TJ Sokol Rakovník, tuto skladbu cvičila se mnou ještě členka TJ Sokol Řevničov Anička Charvátová. V nácviku na tuto skladbu jsme spolupracovali s Župou Budečskou, sestrou Kučerovou, kde tuto skladbu cvičili ženy z TJ Sokol Lány a TJ Sokol Bratronice. Já s Aničkou Charvátovou jsme nacvičovali tuto skladbu za Obec sokolskou již od podzimu roku 2009, kdy jsme byli ke cvičení přizváni. S touto skladbou jsme se zúčastnili sletu v Brně v roce 2010 a v roce 2011 jsme dokonce cvičili v zahraničí a to ve švýcarském Laussane, kde jsme byli na 14. světové gymnaestrádě a reprezentovali jsme nejen Obec sokolskou, ale i TJ Sokol Rakovník. Rozhodli jsme se, že budeme s touto skladbou vystupovat i na XV. sletu, přestože jsme po celý cvičební rok nacvičovali skladbu „Jen pro ten dnešní den“, kterou cvičila Věrná garda. 1. 7. 2012 jsme se zúčastnili slavnostního průvodu všech zúčastněných cvičenců, byli jsme nadšeni jako ostatní, prostě nás pohltila atmosféra sletu. Druhý den jsme již byli zapojeni do nácviků a secvičování na samotné vystoupení. Celkem jsme měli na stadionu v Edenu 4 zkoušky, dále projížděčku a generálku. Naši skladbu cvičilo cca 900 cvičenců z celé republiky, ženy i muži, a ženy sólistky, prostě byla to skladba společná a tvořila závěr cvičení XV. sletu 5. 7. 2012. Zájem o návštěvu sletu byl veliký na oba dva dny. Celkový můj dojem ze sletu byl velmi dobrý, pokud mi bude zdraví sloužit, ráda bych cvičila i na XVI. Všesokolském sletu.

Drahomíra Šindelářová

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

7219129