O nás

Sokol Rakovník je jednota začleněná do Sokolské župy Budečské se sídlem v Kladně. V současné době má jednota 657 členů, včetně přispívajících.

Věršina našich cvičení se koná v rakovnické sokolovně. Rakovnická sokolovna byla postavena podle návrhu architekta Otakara Novotného a je to jedniná sokolovna v České republice, která byla vyhlášena jako NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA - 20.2.2017.

Výbor TJ Sokol Rakovník pracuje ve složení

starosta – Ing. Josef Helebrant
místostarosta – Ing. Stanislav Jansa
jednatelka – Ing. Věra Polanová
hospodářka – Drahomíra Šindelářová
náčelnice – Šárka Malá
místonáčelnice - Šárka Černá
náčelník – Luboš Vyhnánek
místonáčelník - Vladislav Severin
vzdělavatel - Ing. Jaromír Kratochvíl
člen výboru – MUDr. Anna Caithamlová
člen výboru - Mgr. Jarmila Helebrantová

Revizní komise pracuje ve složení
Jana Paulová
Lenka Hanáková
Alena Vörösová

Dopisovatelka do tisku
MUDr. Barbora Ebertová

Odkazy:

SOKOL-ČOS

SOKOL

Župa Budečská

Lokša PrePress

2899311